DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU 6 LAHVÍ IZRAELskÝCH VÍN

Elit ut aliquam

Slovníček

Tempor nec feugiat nisl

Izraelská Vína

Izraelské víno je pěstováno na stovkách vinic, počínaje malými rodinnými podniky, vyrábějícími několik tisíc lahev ročně, až po velké producenty, vyrábějící přes deset milionů lahví za rok. Izraelská vína patří mezi velmi kvalitní. Lze je nalézt na vinných listech restaurací se třemi Michelinovskými hvězdičkami. Jsou k dostání ve čtyřiceti zemích světa na pěti kontinentech, nicméně nejvíce jsou exportována do Ameriky a západní Evropy. Mezi historicky největší a nejvýznamnější oblasti patří Samaří a Samson.Za zakladatele moderního izraelského vinařství je pokládán baron Edmond de Rothschild.
Regiony

Izrael je co do vinařství rozdělen do pěti regionů a čtrnácti (patnácti) subregionů

 

Galilea (Dolní Galilea, Horní Galilea, Golanské výšiny, (Tábor)) – Tato oblast se nachází v severním Izraeli, jižně od izraelsko-libanonské hranice. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce, chladným větrům, příhodným denním a nočním teplotám a specifickým půdním poměrům se jedná o nejvhodnější oblast pro vinařství. Dominují zde štěrkové půdy na podkladu sopečného původu (čedič a tufy). Nejvýše položené vinice jsou až ve výškách 1 200 m n. m. Pěstují se zde především odrůdy Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc a Chardonnay. V posledních letech zde roste nejvíc izraelských vinic.

 

Judské hory (Jeruzalém, Betlém, Hebron) – Tato oblast se rozkládá v okolí Jeruzaléma a díky své relativně vysoké nadmořské výšce má chladné klima. Zatím se jedná o relativně málo rozvinutý vinařský region. Vinice se zde rozprostírají v úzkých údolích a na malých terasách. Zdejší půdy jsou mělké, kamenité a vysychavé. Oblast je velmi slibná.

Samson (Adulam, Dan, Latrun) – Tuto velkou oblast tvoří pobřežní plošina Dan a Judská nížina se zaoblenými kopečky. Vinice se nachází v nížinách poblíž měst Rišon le-Cijon a Rechovot. Tato oblast je typická vápencovými a kamenitými půdami, avšak nacházejí se zde i půdy jílovité a hlinité. Oblast je dědictvím po zakladateli moderního izraelského vinařství Edmondu Rothschildovi.

Negev – Tato oblast byla pro pěstování vína velice populární v biblických dobách. V současné době se zde víno pěstuje především na kopcích severního Negevu v okolí Aradu. Je to možné zejména díky kapkové závlaze, při které je možné pěstovat víno i v této semi-aridní pouštní oblasti. Půdy jsou zde písčité až sprašovité a klima je suché a horké. Pěstují se zde zejména odrůdy Pinot noir, Chardonnay, umělecký kibuc Neot Semadar na jihu Negevu pěstuje také Merlot nebo Muškát.

Samaří (hora Karmel, plošina Šaron) – Tato oblast je stále se zmenšujícím izraelským vinařským regionem. Je charakteristická pohořím Karmel a blízkostí Středozemního moře. Zasahuje na dnešní Západní břeh Jordánu, proto ji izraelští vinaři postupně zčásti opouštějí. Známá jsou zde vinařská města Zichron Ja’akov a Binjamina. Zdejší půdy jsou středně těžké a klima je zde středomořské.

Mezi tradiční izraelské vinařské oblasti patří Samson a Samáří, nicméně nejkvalitnější vína pocházejí z Horní Galileje, Golanských výšin, Judských hor a Negevu. V rámci Izraele se víno pěstuje na různých typech půd. Celkem zabírají vinice v Izraeli zhruba 4,3 tisíce hektarů, což z něj činí jednoho z nejmenších producentů vína. Vinařských podniků různých velikostí je asi 230. Díky svým geografickým podmínkám a mikroklimatu, které je na každém místě jedinečné, počínaje sněhem pokrytou horou Hermon na severu v Golanských výšinách a konče Negevskou pouští na jihu země, je možné v Izraeli pěstovat širokou paletu odrůd vín. Vulkanická půda, relativně chladné klima a denní teplotní rozdíly činí z Golanských výšin ideální místo pro produkci vína prémiové kvality.

Tempor nec feugiat nisl

Slovníček

Košer víno je označení vína, které je podle židovských náboženských předpisů povoleno židům ke konzumaci. Takové víno musí kromě všeobecných požadavků na kašrut splňovat dodatečná pravidla týkající se zejména výrobních postupů a manipulace s hotovým produktem. Na výrobě se musí podílet a dohlížet na ni žid, který sám dodržuje náboženské předpisy, a řadu činností musí i osobně provádět.Pravidla pro košer víno se vztahují nejen na alkoholické víno, ale i na nealkoholickou hroznovou šťávu (včetně „multivitamínových“ směsí, pokud zahrnují hrozny), na „hrozinkové víno“ vyrobené louhováním rozinek a na vinné či hroznové destiláty. Nevztahují se naopak na „ovocná vína“ vyrobená výhradně z jiných plodů ani na nápoje napodobující víno či hroznovou šťávu bez použití hroznů.

Pěstování hroznů
Pěstování a vína musí probíhat v souladu s obecnými zemědělskými předpisy židovského náboženství. Jedná se zejména o předpisy orla, které zakazují ovoce nového stromu v prvních třech letech a upravují pravidla jeho použití ve čtvrtém roce, a o zákaz smíšení druhů (kil’ajim); tato pravidla se v omezené míře uplatňují i v diaspoře. Pravidla sedmého roku (šmita) se uplatňují pouze v Zemi izraelské, stejně jako povinnost oddělování desátků.

Druhy košer vína
Kiduš – Sladká košer vína, Židy jsou používána především o některých židovských svátcích a obřadech (kiduš – páteční požehnání nad vínem).
Passover nebo Pesach – víno určené k oslavě svátku Pesach.Nepřišlo do styku s obilím, chlebem nebo produkty vyrobenými z kynutého těsta. Na jeho přípravu se dbá velmi přísně.
Mevušal – pasterizované košer víno se kterým mohou pracovat (obchodníci, číšníci) i nežidé.

Bylo vám už 18 let? Vstup na tyto stránky je povolen pouze osobám starším 18 let.